Национален Исторически Музей

English version

Услуги

Националния исторически музей предлага следните услуги:
  • прожекции на документални филми;
  • предоставяне на конферентната зала на НИМ (350 места) за срещи, симпозиуми, концерти и др.; (попълнете заявка за събития тук)
  • предоставяне на музейнитe зали за коктейли, концерти, ревюта, чествания, награждавания, лични тържества и др.; (попълнете заявка за събития тук)
  • консервация и реставрация на движими паметници на културата, собственост на граждани, музеи и други институции;
  • експертизи за автентичност на движими паметници на културата
  • експертни оценки на движими паметници на културата, собственост на граждани, по повод изнасяне зад граница и др.;
  • предоставя фото- и дигитални изображения на експонати от фонда на музея;
  • регистрация на частни колекции;
  • ползване на специализирана литература по история, археология, изкуствознание и музеология в библиотеката на музея.
За повече информация свържете се с нас.

Услуги
close player