Национален Исторически Музей

English version
Начало»Новини»В началото на този месец, в турския град Лозенград, колеги от Националния исторически музей взеха участие в международна конференция

Новини

14 септември '22

В началото на този месец, в турския град Лозенград, колеги от Националния исторически музей взеха участие в международна конференция

В началото на този месец, в турския град Лозенград, колеги от Националния исторически музей взеха участие в международна конференция на тема: „Management of Archaeological Heritage”/ „Управление на археологическото наследство”. 

Организатор на събитието в Тракийския научен център в Лозенград беше Департамент Праистория на Истанбулския Университет. Конференцията събра експерти от България и Турция, които да споделят опит и да представят идеи и практики, свързани с управлението на културно-историческото наследство чрез представянето на конкретни археологически обекти. По този начин се цели да се стимулира бъдещо сътрудничество между двете страни и възможностите за осигуряване на средства за ефективна защита и управление на културните обекти. На форума присъства и Яхия Джошкун, заместник генерален директор на „Главна дирекция на културните ценности и музеите“ към Министерството на културата и туризма на Турция, както и много други колеги, студенти и гости.

От страна на Националния исторически музей бяха представени част от археологическите обекти на музея, като за целта бяха подготвени презентации от страна на Директора на музея – доц. Д-р Бони Петрунова, гл. ас. д-р Петранка Неделчева, ръководител на отдел "Експозиционна и международна дейност", докторант Елена Ендарова - уредник към отдел „История на българските земи в Древността (Праистория - Късна Античност)" и Михаил Ваклинов, ръководител на отдел "Информационно обслужване и връзки с обществеността" на следните теми:

Cultural heritage management of archaeological site in the case of the Medieval City of Kaliakra, Boni Petrunova, Elena Endarova, Filip Petrunov

Management and tourism development of archaeological sites in Nevrokop Valley, Mihail Vaklinov

Cultural Heritage Approaches to Strandja Landscapes in the Case Study of the Late Medieval Monastery "St. Yanni, Ahtopol”, Petranka Nedelcheva

Medieval Dobrudja across Road of Cultures. Preservation and Management of Archaeological Sites, Elena Endarova