Национален Исторически Музей

English version
Начало»Музеят»Ръководство и отдели

Ръководство и отдели


Ръководство
Директор на НИМ – доц. д-р Бони Петрунова
Зам. директор –  проф. д-р Иван Христов
Зам. директор – инж. Надя Николова
  
Отдел "Експозиционна и международна дейност"
гл. ас. д-р Петранка Неделчева – ръководител
e-mail: p.nedelcheva@historymuseum.org

Отдел "Информационно обслужване и връзки с обществеността"
Михаил Ваклинов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/256;
GSM: 0895 686 860
e-mail: nim.pr@abv.bg
 
Отдел "Екскурзоводи и информатори"
Петър Стефанов – ръководител (0896 689 418)
тел.: +359(0)2 955 76 04/221; +359(0)2 955 42 80;
GSM: 0896 720 336
e-mail: ekskurzovodinim@abv.bg
 
Отдел "История на бългaрските земи в Древността (Праистория - Късна Античност)"
д-р Маргарита Попова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 115, 116
e-mail: nim.archeology@historymuseum.org
 
Отдел "История на България през Средните векове (VII-XVII в.)"
гл. ас. д-р Мариела Инкова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 117, 118
 
Отдел "История на България през Възраждането (XVIII-XIX в.)"
д-р Михаил Симов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/121, 138
 
Отдел "Нова и най-нова история"
д-р Валентина Задгорска – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 109, 110, 219
e-mail: nimhistory@abv.bg
 
Отдел "Фондове"
Галина Драганова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 122–124
e-mail: fondove_nim@abv.bg
 
Библиотека
тел.: +359(0)2 955 6 04/ 129
 
Централна лаборатория за консервация и реставрация
Марио Дамянов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 126, 127, 134
e-mail: nim_clkr@abv.bg
 
Отдел "Технически"
Михаил Николов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 112, 113, 218
  
Административен отдел
Секретариат
тел.: +359(0)2 955 42 90; +359(0)2 955 76 04/ 102, 103;
e-mail: nim1973@abv.bg

Човешки ресурси
тел.: +359(0)2 955 76 04/106;
  
Финансово-счетоводен отдел
Ирина Станоева – ръководител
тел.: +359(0)2 955 62 26; +359(0)2 955 76 04/ 107, 108


---------------------------------------------------------------

Gender Equality Action Plan

 
Ръководство и отдели
close player