Национален Исторически Музей

English version
Начало»За посетители»Интерактивни беседи

Интерактивни беседи

ОБЗОРНА БЕСЕДА
Включва представянето на важни моменти от нашата история от 7000г. пр. Хр. до средата на ХХ век.
Времетраене - 1 час. Цена - 10 лв.

ИНТЕРАКТИВНА БЕСЕДА
Включва представяне на дадена историческа тема в експозицията, диалог, работа по групи, ролеви игри, организиране на композиции, свързани с темата. Към тези дейности се отнасят:  подреждане на пъзел, рисуване, оцветяване, моделиране, апликиране и следните игри: „Потърси, намери, разкажи”, „Запомни, събери, разкажи”, „Лабиринт”, „Подреди трапезата”, „Хронология на празниците” и др.
Времетраене - 1 час. Цена - 15 лв.
 
I.ПЪРВИ СТЪПКИ В МУЗЕЯ
Образователна програма за деца на 4, 5, 6 години и предучилищна възраст.

1.ДОМЪТ
2.СЪКРОВИЩАТА НА ТРАКИТЕ
3.ЗА БУКВИТЕ
4.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
5.ЗАНАЯТИ – грънчарство, тъкачество, златарство
6.БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИОННИ НОСИИ
7.ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
8.ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
9.ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
  
II.НАШЕТО СЛАВНО МИНАЛО
Образователна програма за ученици от 1-ви до 4-ти клас. 

1.ТРАКИТЕ  - живот, бит и култура
2.СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
3.ЗА БУКВИТЕ
4.БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА – VII – XIV в.
5.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
6.РУСКО-ТУРСКА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
7.ПРАЗНИЦИ В НАШИЯ КАЛЕНДАР
8.ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
9.ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
 
III.РАЗХОДКА В МИНАЛОТО
Образователна програма за ученици от 5-ти до 12-ти клас 

1.ПРАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА
2.ТРАКИЙСКО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
3.КУЛТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ  I – IV ВЕК
4.ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
5.ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
6.БЪЛГАРСКА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА VII – XIV ВЕК
7.БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ – ОБЗОРНО
8.ТРЕТО ЦАРСТВО
9.БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XIX ДО СРЕДАТА НА ХХ В.
10.ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН КАЛЕНДАР  
 
Заявки за посещение с екскурзоводска беседа се приемат минимум две седмици преди датата на посещение.

Тел.: 02/955 42 80
GSM: 0896 720 336
E-mail: ekskurzovodinim@abv.bg

close player